Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Lov og regler bag skoletjeneste

Forskellige modeller at etablere skoletjeneste på


LOV OM MENIGHEDSRÅD
Kapitel 8 - Samarbejde mellem menighedsråd m.v.

§ 43. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde med henblik på løsning af folkekirkelige anliggender.
§ 44. Til fremme af ordninger i medfør af § 43, stk. 1, kan kirkeministeren yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.
Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte er et konkret eksempel på samarbejde mellem menighedsråd "med henblik på løsningen af folkekirkelige anliggender". 

Dette fremgår af Kirkeministeriets bekendtgørelse á 22. august 1996 om Vedtægt nr. 60 for Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Helleruplund, Jægersborg, Maglegård, Ordrup og Vangede Sogne om Den Folkekirkelige Skoletjeneste i Gentofte Kommune. På Kirkeministeriets hjemmeside kan man finde hele Menighedsrådsloven, ligesom man kan gennemsøge og -læse Kirkeministeriets mange vedtægter for denne særlige type samarbejde.

ØKONOMISKE MODELLER
Organisation og økonomi i nogle af de etablerede skoletjenester:

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I GENTOFTE:
Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte er det første og hidtil eneste sted i Helsingør Stift, hvor der er ansat personale til at tage sig af det daglige skole-kirke-samarbejde. Skoletjenesten består af et arbejdsudvalg, der foruden to ansatte består af repræsentanter fra de otte kirker i kommunen, der deltager i samarbejdet (Skovshoved Kirke har sit eget skole-kirke-samarbejde). Der er ansat 2 x 25% medarbejdere ved skoletjenesten - oprindelig hhv. en lærer og en præst men p.t. har skoletjenesten to ansatte lærere.
Som øverste myndighed og ansvarlig for økonomien er valgt et repræsentantskab. Skole-kirke-samarbejdets aktiviteter incl. aflønning af to 25% medarbejdere finansieres af de otte deltagende menighedsråd med p.t. et årligt kontingent på 40.000 kr. pr. råd. (stigende til 46.000 næste år).

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE, KØBENHAVN-FREDERIKSBERG:
Det økonomiske fundament bag aktiviteterne i Folkekirkens Skoletjeneste er Menighedsrådenes Skoletjeneste-samarbejde (MSS), som er en sammenslutning af menighedsråd i København og på Frederiksberg. I øjeblikket deltager 60 ud af 81 menighedsråd i samarbejdet.
Stedet har sin egen bestyrelse og drives i det daglige med, hvad der svarer til 1½ fuldtidsstilling fordelt på en præst (75%), der tillige er daglig leder, en lærer/pædagogisk konsulent (50%) samt to sekretærere (tilsammen 25%).
Til dette samarbejde kan et menighedsråd tilslutte sig for et årligt kontingent på 15.000 kr. pr. råd.

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET I SYDDJURS: 
Skole-kirke-samarbejde i Syddjurs består af provstiets 22 menighedsråd, 19 præster og 1 fuldtidsansat projektmedarbejder. Det er organiseret med et repræsentantskab, et forretningsudvalg som udgør den daglige ledelse, og præstegruppen som et fagligt forum og sparringspartner for projektmedarbejderen. Provsten er formand for skole-kirke-samarbejdet. Skole-kirke-samarbejdets aktiviteter incl. aflønning af 100% medarbejder finansieres via den fælles provstikasse med et årsbudget på ca. 500.000 kr. 

 FOLKEKIRKENS UNDERVISNING OG SKOLETJENESTE I RANDERS:Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers (FUSR) består af 16 menighedsråd (alle), samtlige præster i kommunen samt 2 fuldtidsansatte projektmedarbejdere: en lærer og en præst. Skoletjenesten er organiseret som er repræsentantskab samt et forretningsudvalg, som udgør den daglige ledelse. Indtil for nylig var provsten formand for projektet, men denne post er netop overgået til næstformanden, der er medlem af ét af menighedsrådene.
Skole-kirke-samarbejdets aktiviteter incl. aflønning af medarbejdere finansieres af de deltagende menighedsråd med et årligt kontingent på 49.000 kr. pr. råd. Der tages dog forbehold for dette beløb, idet FUSR p.t. er under omstrukturering/omfinansiering. 

SKOLE-KIRKE-SAMAREJDET I ÅRHUS:
Skole-Kirke-Samarbejdet er et samarbejde mellem Århus Kommunale Skolevæsen og kirkerne i Århus Kommune. I samarbejdet er ansat to projektmedarbejdere, der som deres nærmeste samarbejdspartnere har et paritetisk udvalg bestående af to personer fra Århus Kommunale Skolevæsen og to fra den nedennævnte bestyrelse.
I henhold til vedtægterne holdes der hvert år i februar repræsentantskabsmøde. Hvert af de tilsluttede menighedsråd vælger på sit konstituerende møde efter menighedsrådsvalg et valgt menighedsrådsmedlem og en præst til repræsentantskabet. Hvert 4. år vælges der blandt repræsentanterne en bestyrelse. Denne består af 4 valgte menighedsrådsmedlemmer og 4 præstersamt én af de 4 provster i Århus Kommune.
I kirkens regi er samarbejdet organiseret som Menighedsrådenes Skole-Kirke-Samarbejde i Århus Kommune. Det er fire menighedsråd - ét fra hver af de fire provstier i Århus Kommune - der bærer størstedelen af det økonomiske ansvar: p.t. 100.000-110.000 kr. pr. råd . Alle øvrige tilsluttede menighedsråd betaler i kontingent p.t. 3.000 kr. pr. råd.