Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Fordomme - eller gensidig forståelse?

Billedet:Agios Nikolaos kirken i byen Chania på Kreta i Grækenlandhar fungeret som henholdsvis som kirke og moske og delesnu af kristne og muslimske dominikanere...


Fordomme - eller gensidig forståelse?

Et skole-kirke projekt, der startede i 2004.

Projektet ”Fordomme – eller gensidig forståelse?” blev af Landsnetværket af Folke-kirkelige skoletjenester og Skole-Kirke-Samarbejder udviklet og udbudt i anledning af Religionernes Dag i efteråret 2004 og blev rekvirered i mere end 800 eksemplarer. Nedenfor er forløbet op til de færdige digte beskrevet.Projektet, som satte fokus på dialogen mellem islam og kristendom for at afdække forskellige fordomme og berede grunden for en dybere forståelse af baggrunden for den religiøst og kulturelt betingede adfærd, som knytter sig til de to religioner, havde følgende mål:

* At eleverne gennem viden om kulturelle og religiøse forskelle og disses begrundelser opnår en forøget respekt for kulturel og religiøs mangfoldighed.
* At eleverne via arbejdet med livsnære problemstillinger af kulturel og religiøs karakter opnår en større selverkendelse.
* At eleverne via arbejdet får et bredere grundlag for at forstå og reflektere over egen identitet.

Projektforløb

Forslaget til undervisningsforløb lægger bl.a. op til, at eleverne skal arbejde dramatisk med de fem cases og til, at de som afslutning på forløbet selv skriver nogle digte om fordomme. Disse kan eventuelt sættes i musik, så de kan synges.Projektet blev oprindeligt støttet økonomisk af Undervisningsministeriet, Center for Undervisningsmidler i København, Teologisk Pædagogiske Center (TPC) og Vesterbro Ungdomsgård, hvilket bl.a. gjorde det muligt at producere en DVD-koncert-film med Vesterbro Ungdomsgård under ledelse af Bo Schøiler.Projektet har siden været afviklet mange steder i landet og er på baggrund af de ind-høstede erfaringer nu udkommet som egentligt undervisningsmateriale på forlaget Aros, hvor det kan købes. Resterende oplag af DVD-koncertfilmen kan købes via TPC, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster, Kirkeallé 2, 6240 Løgumkloster, tlf.: 74 74 32 13, tpc@km.dk, for kr. 50 + porto. Her vil det tillige være muligt at bestille undervisningsmaterialet.