Undervisningsprojekter til grundskolernes undervisning og kursustilbud til lærere.

Udarbejdet på skolens præmisser og indenfor rammerne af Fælles Mål.

foto SH.png