top of page
En_7_klasse_arbejder_med_ABRAHAMS_BØRN_(

RELIGIONSDEBAT & KUNST: Skolebesøg på KunstCentret Silkeborg Bad i forbindelse med undervisningsprojektet Abrahams børn. Kunstværk FUNDAMENTALISM af Jens Galshiøt.

Hvem er vi?

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester er et netværk af lokale folkekirkelige skoletjenester i hele landet. Vi samarbejder om at udvikle undervisningsprojekter til grundskolens undervisning i kristendomskundskab - ofte i tværgående forløb.

Folkekirkelige skoletjenester fungerer ligesom andre skoletjenester. Alle undervisningsprojekter bliver tilrettelagt på skolens præmisser, dvs. kundskabsformidlende og ikke forkyndende.

Ud over det lokale samarbejdet mellem to centrale kulturinstitutioner i Danmark handler det for kirken om at turde være kirke på udebane og i børnehøjde, og for skolen om at have en samtalepartner i relation til nogle af de almenmenneskelige grundspørgsmål.

Dansk kultur og åben skole

Folkeskolen skal ifølge sin formålsparagraf gøre eleverne fortrolige med dansk kultur. I bemærkningerne til loven udtrykkes det eksplicit, at dansk kultur bl.a. handler om kristendom. I forbindelse med ”den åbne skole” er det derfor oplagt for skolen at inddrage den lokale kirke og dens menneskelige ressourcer i sit arbejde og tilsvarende oplagt for kirken at stille sig til rådighed for et dette samarbejde.

Skolens religionsundervisning

I fagformålet for skolens religionsundervisning hedder det, ”at eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre”. Dette sker primært gennem arbejdet med bibelske fortællinger og folkekirkens evangelisk-lutherske kristendomsforståelse, men også gennem mødet med kunst og kultur samt andre religioner og livsopfattelser. Alt sammen for at bidrage til ”at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og give dem forståelse for andre lande og kulturer”, som det hedder i skolen overordnede formål. Det er ind i denne forståelse, at de folkekirkelige skoletjenesters tilbud skal ses.

Undervisningsprojekter fra Folkekirkens Skoletjeneste

De folkekirkelige skoletjenester udbyder undervisningsprojekter, som passer til skolernes læseplaner og udbydes så det passer til årsplanlægning. Typisk er projekterne bygget op over et almenmenneskeligt tema og med udgangspunkt i religionsundervisningen belyses temaet tværfagligt. Ofte indgår der et besøg i en lokal kirke, hvor eleverne møder repræsentanter for den levende kirke i form af præster, organister o.a. med relation til kirken.

Vedtægter

Landsnetværket er et arbejdsfællesskab, hvis samarbejde er beskrevet i disse vedtægter

Lovgrundlag

Det retslige grundlag under skoletjenesterne findes i Menighedsrådsloven

Evaluering

Evaluering bestilt af FUV og udarbejdet af Peter Green Sørensen og Irene Larsen i 2015

bottom of page