top of page
Muslimsk mand bederum

Fordomme

LANDSPROJEKT 2004

Eller gensidig forståelse?

Dialog mellem islam og kristendom er nødvendig. For at dialogen kan lykkes, må viden afløse fordomme.

Undervisningsprojektet Fordomme eller gensidig forståelse ønsker at tilvejebringe viden om kulturelle og religiøse forskelle for at opnå en øget respekt for kulturel og religiøs mangfoldighed og større erkendelse om eget ståsted og identitet. Projektet lader eleverne arbejde med livsnære problemstillinger af kulturel og religiøs karakter. I projektet indgår en video med sange om fordomme fra Vesterbro Ungdomsgaard.

 

Fordomme eller gensidig forståelse er udviklet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester i 2004. Projektet blev efterfølgende udgivet af Religionspædagogisk Forlag.

Kontakt den lokale skoletjeneste om muligheden for at se eller arbejde med dette projekt.

bottom of page