top of page
Fire Iron Worker

Kors for en hammer

LANDSPROJEKT 2007

Kristendommens indførelse i Danmark

Overgangen fra hedenskab til kristendom i Danmark var religiøst og kulturelt en brydningstid. Undervisningsprojektet Kors for en Hammer giver mulighed for viden og forståelse for perioden. Gennem praktiske workshops og en nyskrevet musical - Jernbyrd -  af Sebastian bliver eleverne ført tilbage til tiden og dens udfordringer og historier.

Eleverne opnår derigennem en alderssvarende viden om, hvilken indflydelse overgangen til kristendommen fik på menneskesynet, dagliglivet og på samfundet, dengang og frem til nutiden.

 

 

Kors for en hammer er udviklet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester i 2009 og målrettet alle trin i grundskolen.

 

Projektet blev støttet af Statens Kunstfond, RPC-midlerne, Kong Frederik og Dronning Ingrids fond m.fl.

Kontakt den lokale skoletjeneste om muligheden for at se eller arbejde med dette projekt.

bottom of page