top of page
Pink abstrakt bobler

Tro

& Viden

LANDSPROJEKT 2009

Om livets forunderlighed

Tro og viden er tre landsdækkende undervisningsprojekter om forholdet mellem tro og viden. Formålet med projekterne er, at eleverne tilegner sig et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig, samt hvordan denne proces kan beskrives i forskellige verdensbilleder, og hvad relationen er mellem de forskellige beskrivelsesmåder: Udelukker de gensidigt hinanden? Supplerer de hinanden? Eller er der en bestemt rangorden mellem dem, således at den ene betinger den anden?

Læs mere om indholdet af de enkelte projekter!


Projekterne er målrettet alle folkeskolens klassetrin i tre varianter:

1.–3. kl.: Verden set med to øjne

4.–6. kl.: Stykker af himlen!

7.-10. kl.: Dig og mig og Darwin

 

Tro & Viden er udviklet i 2009 af landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i anledning af 200-året for Darwins fødsel.

Kontakt den lokale skoletjeneste om muligheden for at se eller arbejde med dette projekt.

bottom of page