Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kors for en hammer - 2007

Kors for en hammer - Kristendommens indførelse i Danmark

Et landsdækkende skole-kirke projekt med musical af Sebastian.
- Peter Madsen har tegnet plakat og CD-cover til projektet.

Projekt om religions- og kulturskiftet, da danskerne gik fra hedenskab til kristendom. For alle klassetrin eller for udvalgte klassetrin. For hele skolen eller for en enkelt klasse. I en emneuge eller i en afgrænset periode. Tværfagligt forløb. værkstedsforløb for alle klassetrin. Nyskrevet musical, ”Jernbyrd”, skrevet af Sebastian, indgår i projektet. Undervisningsmaterialet består af: Undervisningsoplæg med baggrundsstof og værkstedsforløb, rollehæfte og musik-cd med musicalen ”Jernbyrd”.
Fra Religionernes Dag den 12. september og resten af skoleåret 2007/2008.


Om projektet:
Projektet er et emnearbejde med fokus på overgangstiden mellem troen på de nordiske guder og kristendommen, da danerne blev kristne. Det drejer sig om Harald Blåtands tid og om vikingetiden.

Emnet er tværfagligt og følger undervisningsplanerne for fagene dansk, kristendom, historie, matematik, musik, billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab. Det er tilrettelagt med henblik på en tværfaglig emneuge/ tværfaglige emnedage for alle klassetrin på skolen, men kan også anvendes af udvalgte klassetrin.

Målsætning: 
Eleverne skal erhverve sig viden om traditionsoverlevering, de kulturelle brydninger og det kulturmøde der fandt sted i den valgte tidsperiode. Med andre ord skal eleverne opnå aldertrinssvarende indsigt i / viden om, hvilken indflydelse overgangen til kristendommen fik på menneskesynet, dagliglivet og på samfundet, dengang og frem til nutiden. Dette skal ske i form af dels en teoretisk undervisning, dels ved individuelt arbejde i emneværksteder, på nettet og ved frilæsning.

Undervisningsoplægget:
Der er således i undervisningsoplægget både teoretisk baggrundsviden tilpasset alderstrin, og der er konkrete værkstedopgaver til billedværksted, træværksted, lege- og spilleværksted, tekstil- og læderværksted, metalværksted, skriveværksted, træningsopgaver til prøven i faget kristendom, madlavningsværksted, matematikværksted og musikværksted, samt litteraturliste til læseværksted. Desuden medfølger et rollehæfte og en cd med musikken til Sebastians musical ”Jernbyrd”, skrevet specielt til KORS FOR EN HAMMER.

Kreativt produkt:
Udstillinger. Vikingemarked. Musical med dertil hørende rekvisitter, kulisser og dragter.

Projektperiode:
Fra d. 12. september 2007 på Religionernes Dag og resten af skoleåret. 

Projektet kan anvendes på flere forskellige måder:
En enkelt klasse i en afgrænset periode. 
En enkelt klasse i en emneuge. 
En årgang i en afgrænset periode. 
En årgang i en emneuge. 
Et eller to trin (indskoling / mellemtrin / overbygning) i en afgrænset periode. 
Et eller to trin i en emneuge. En hel skole i en emneuge. Andre måder.

Samarbejdspartner
Nationalmuseet ved museumsdirektør Hans Ole Matthiesen, Kongernes Jelling.

Sponsorer: 
Statens Kunstfond, RPC-midlerne, Kong Frederik og Dronning Ingrids fond m.fl.