Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Tro og viden - om livets forunderlighed

Et landsdækkende skole-kirke projekt i anledning af Darvinåret 2009


 Indledning 
I anledning af 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af hans banebrydende bog: ”Arternes oprindelse” udbyder de folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder et landsdækkende undervisningsprojekt om forholdet mellem tro og viden til alle niveauer i folkeskolen. Forløbet falder i tre niveauer:

1. – 3. kl.: Verden set med to øjne.

4. – 6. kl.: Stykker af himlen!

7.- 10. kl.: Dig og mig og Darwin.

Læs mere om indholdet af de enkelte projekter på http://www.tro-viden.dk/     

                                                                                                                            Foto: John Olsen: Øjesol

Projektet kan fra begyndelsen af skoleåret 2009/10 rekvireres gratis fra den lokale folkekirkelige skoletjeneste eller skole-kirke-samarbejde (jf. "På landsplan" øverst på siden). Tilmelding foregår til de enkelte skoletjenester/skole-kirke-samarbejder på baggrund af udsendte foldere med ideer til årsplan til alle skoler fra de respektive skoletjenesteinstitutioner.

Ligger skolen i et område af landet, som ikke er dækket af en sådan institution kan projektet købes ved henvendelse til Teologisk Pædagogisk Center på tlf. 74 74 32 13 for kr. 250,- pr. oplæg + forsendelse.
Der vil kunne arbejdes med projektet gennem hele skoleåret men der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med alle projekter lægges op til deltagelse i en fælles event på jubilæumsdagen for udgivelsen af ”Arternes oprindelse”:

Den 24. november 2009.

Her vil alle deltagende klasser i et koncentreret forløb kunne arbejde med temaet tro og viden i relation til såkaldte forundringskasser med inspiration fra kunstneren John Olsen og indsende fotos af deres arbejder til projektets hjemmeside: www.tro-viden.dk hvor de vil blive udstillet. Hjemmesiden, som også indeholder materiale til download til de enkelte forløb går i luften omkring 1. maj 2009.

Formål
Formålet med projektet er, at eleverne tilegner sig et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig, samt hvordan denne proces kan beskrives i forskellige verdensbilleder, og hvad relationen er mellem de forskellige beskrivelsesmåder: Udelukker de gensidigt hinanden? Supplerer de hinanden i et ligeligt forhold? Eller er der en bestemt rangorden mellem dem, således at den ene betinger den anden?

Gennem projektet får eleverne i forhold til alderstrin mulighed for:
- at arbejde med emnet tro og viden - herunder religionens rolle i samfundssyn og menneskesyn som en tematik, der er indbygget i folkeskolens læseplan på alle klassetrin og samtidig har en klar aktualitet.
- at arbejde med to ligeværdige tilgange til virkelighedsforståelsen: naturvidenskab og religion, bl.a. via æstetiske tilgange – herunder billedkunst.
- at reflektere over nogle af de uafklarede men grundlæggende tilværelsesspørgsmål i spændingsfeltet mellem naturvidenskab og religion (fx universets oprindelse/verdens skabelse, livets tilblivelse/skabelse og forgængelighed samt den undren og forundring over tilværelsen, som ligger i såvel naturvidenskaben som religionen).
- at få en historisk bevidsthed om tilknytningen mellem kristendommen og naturvidenskabens udviklingshistorie (de to ældste niveauer).


Undervisningsoplæg

Alle tre undervisningsoplæg er i forhold til de aktuelle klassetrin lagt tværfagligt an, så det er muligt at tilrettelægge forløbet fleksibelt:Der kan arbejdes over et længere tidsinterval med fagene religion, natur/teknik, biologi og fysik.Alle undervisningsoplæg rummer ud over konkrete forslag til selve forløbet – herunder kopimateriale til eleverne - også baggrundsstof om de enkelte emner til lærerne..

... mere om "Tro-Viden"

Tro og viden- om livets fakta og forunderlighed 
 
             
John Olsen: "Øjesol" 
Fra begyndelsen af skoleåret 2009/10 udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder et landsdækkende projekt om tro og viden (religion og naturvidenskab) i anledning af Darwinåret. Der er udarbejdet undervisningsoplæg om emnet til indskoling, mellemtrin og overbygning. Læs mere om indholdet til de enkelte niveauer i menuen til venstre.

Tilmelding til projektet foregik lokalt via de årsplaner, der op mod sommerferien blev udsendt til alle skoler i de områder af landet, der er dækket af en folkekirkelig skoletjeneste eller et skole-kirke-samarbejde. Ligger ens skole uden for et sådant område (jf.folkekirkensskoletjeneste.dk) vil materialer til de enkelte niveauer kunne købes på Teologisk Pædagogisk Center via mail:TPC@km.dk eller telefon:  74 74 32 13 .

Naturvidenskab og religion

Baggrund
Landsnetværket har udarbejdet fire landsdækkende projekter om ”Naturvidenskab og religion” i 2009, bestående af et indskolingsprojekt, et mellemtrinsprojekt og et projekt til ældste folkeskoleklassetrin - se menu til venstre.  Derudover er der udviklet et virtuelt læringsrum til et AT-forløb mellem de to fakulteter, som rummer biologi og religion på det almene gymnasium - se egen website. Materiale og projekt lanceres som skoletjenesternes bidrag til markering af 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af hans berømte bog ”The Origin of Species” (1859).

Hvad skrev...Gymnasieskolen

Nyt undervisningsmateriale om tro og videnskab, der lægger op til et samarbejde mellem religion og biologi, skal give eleverne et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig. På Helsingør Gymnasium er to lærere, der netop har afprøvet det i almen studieforberedelse, begejstrede. 


Friskolebladet

Skole-kirkekonsulent Knud Erik Andersen har beskrevet hele projektet "Tro og viden - om livets fakta og forunderlighed" i Friskolebladet. Han skriver, at rigtig mange friskoler engagerer sig i de folkekirkelige skoletjenesters landstilbud. Læs artiklen >>>

Udfordringen

Ferien er forbi, og skolen kalder. Derfor står mange af landets folkekirker nu klar med undervisningsmaterialer i kristendom og religion. Folkekirkens skoletjenester er opstået de seneste 15-20 år under Menighedsrådsloven. Målet er at være en ressource for Folkeskolen - ikke at prædike kristendom eller omvende skolebørn. Læs hele artiklen >>>